Uit het jaarlijks rapport naar de ontwikkeling in de accountancy van de Novak, Full Finance en in samenwerking met de Rabobank blijkt onder andere dat automatisering geen belangrijk speerpunt is voor de meeste kantoren. Men weet dat het van belang is, maar er wordt nauwelijks iets mee gedaan.

Het interessante is dat als je dit vergelijkt met de benchmark van NOAB en Fiscount blijkt dat Accountants-, administratie- en belastingadvieskantoren die bij deze organisaties zijn aangesloten meer geld in ICT steken. Vooral de investeringen in adviessoftware zijn gestegen.

Het rapport van Novak en Full Finance geeft aan dat de focus ligt bij klanttevredenheid voor de meeste kantoren. Hoewel de kantoren meestal makkelijk aan klanten kunnen komen, staat klanttevredenheid bovenaan. Ook klanten werven en behouden staan hoog op de lijst.

De commodity vormt nog steeds het overgrote deel van de omzet. Het meeste advieswerk wordt verricht door de grotere accountantskantoren.

Als gevolg van de digitalisering, automatisering en standaardisering moet de accountant zich meer bezinnen op de eigen positionering, het verdienmodel, de plaats in de waardeketen en de inrichting van de werkprocessen.

Ook kan het zijn dat het bedrijf van de klant complexer wordt, wetgeving aanpassingen vraagt, er nieuwe subsidies voorhanden zijn of de economische ontwikkelingen grote impact heeft. Hierdoor heeft de klant juist  behoefte aan extra advies. Om de klant dan tevreden te houden, ligt de toegevoegde waarde in het geven van gespecialiseerd hoogwaardig advies. Hierbij is het belangrijk dat de adviseur aandacht heeft voor de klantbeleving en hoe het beste is de klanten specifiek te bedienen.

Focus op je klant door het opbouwen van een persoonlijke relatie die aansluit op de behoeften en belevingswereld van de verschillende doelgroepen binnen je klantenportefeuille. Ook door (virtueel) aanwezig te zijn op de momenten waarop het de klant uitkomt.

Concluderend: om je klant tevreden te houden speelt advisering in de toekomst een steeds  grotere rol met daarbij de juiste automatisering als ondersteunende tooling. Je moet de klant blijven monitoren en het nazorgtraject goed inrichten. Het actief dirigeren van adviesmomenten via signalen (CRM) kan daarbij helpen.

Wil jij je als accountantskantoor meer focussen op de klanttevredenheid en klantbeleving? Maak kennis met onze diensten en vernieuwende concepten op het gebied van strategie, sales en marketing. Vraag vrijblijvend een gesprek aan.