Zesters Smart Business Consultants is al geruime tijd actief in de accountantsmarkt.

In de accountantsmarkt is er een ontwikkeling van transparantie en nieuwe verdienmodellen naar innovatieve vormen van advies voor hun klanten.

Bij sommige adviseurs stuit deze ontwikkeling op weerstand, bij anderen wordt het gezien als een uitdaging naar een toekomstbestendige nieuwe wereld, waarin de positie van de financieel adviseur zich juist zal versterken.

Zesters heeft een 6 stappenmodel ontwikkelt, waarbij de adviseur zelf ontdekt op welke wijze hij in zijn onderneming veranderingen kan implementeren.

Met een aantal direct inzetbare tools neemt Zesters u mee naar permanent ondernemen. Wij werken nauw samen met een aantal innovatieve business partners, die een breed scala van aanvullende producten en diensten aanbieden die garant staan voor kennis, kwaliteit en continuiteit.